Cedant arma togae, concedat laurea linguae
Armele sa cedeze togei, laurii elocvenţei !

Cicero
DOMENII DE EXPERTIZĂ
english version
Cabinetul de avocatură "Victor Marcusohn" beneficiază de o largă expertiză pe probleme de drept penal, în special drept penal al afacerilor, sens în care acordăm asistenţă clienţilor noştri, atât în faţa organelor de urmărire penală, cât şi a instanţelor de judecată, în cazul infracţiunilor din domeniul economico-financiar, dar şi de criminalitate organizată sau de corupţie.
Suntem unul dintre primele cabinete de avocatură specializate în publicitate imobiliară, sens în care acordăm asistenţă juridică şi reprezentăm clienţii noştri în orice fel de acţiuni legate de modalităţile de înscriere în cartea funciară, inclusiv în cadrul plângerilor împotriva încheierilor de carte funciară.
De asemenea, suntem specializaţi în acţiuni privind anularea clauzelor abuzive din cadrul diferitelor contracte încheiate între agenţi economici şi consumatori, precum contracte de credit bancar, contracte de leasing, contracte de asigurare etc.
Dreptul mediului: acordarea de consultaţii juridice în vederea conformării cu cerinţele de mediu; acordarea de asistenţă cu privire la documentaţia necesară obţinerii actelor de reglementare în domeniul mediului (avize, acorduri, autorizaţii, autorizaţii integrate), sens în care colaborăm cu experţi reputaţi în domeniu, persoane fizice şi juridice autorizate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile să realizeze studii de impact şi bilanţuri de mediu, membrii în registrele europene de specialitate; asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în caz de litigii.
Drept civil: asistenţă şi reprezentare în cadrul actiunilor privind drepturi reale (dreptul de proprietate si apararea acestuia prin intermediul actiunii în revendicare, actiuni în granituire, actiuni în uzucapiune, actiuni confesorii, actiuni negatorii); actiuni în angajarea raspunderii civile delictuale ori contractuale; consultanta si redactare de contracte civile; anulari de contracte pe cale amiabila sau prin instanta; actiuni legate de succesiuni etc.
Drept comercial: constituiri de societati comerciale (redactare si atestare acte constitutive si statute, formalitati privind înmatricularea societatilor comerciale la Oficiul Registrului Comertului, înfiintari de sucursale si filiale); asistarea clientilor la Adunarea generala a asociatilor; modificari de acte constitutive (cesiuni, schimbare sediu etc.); reprezentare în cadrul procedurii de insolventa etc.
Dreptul familiei: redactari actiuni de divort, atât prin acordul sotilor, cât si prin intermediul procedurii contencioase; asistare clienti în cadrul procesului de divort si de partaj judiciar; redactare tranzactii judiciare etc.
Drept administrativ: asistenta si reprezentare litigii privind functionarii publici; redactare actiuni în anularea actelor autoritatilor publice centrale si locale etc.
Dreptul muncii: oferirea de consultatii privind contractele individuale de munca; asistenta si reprezentare în cadrul instantelor de dreptul muncii, cu privire la litigii salariale, litigii legate de calculul pensiilor etc.