Cedant arma togae, concedat laurea linguae
Armele sa cedeze togei, laurii elocvenţei !

Cicero
ARTICOLE, INFORMAŢII UTILE

dreptul la sanitaţie

Deşi dreptul la sanitaţie nu este recunoscut ad litteram în legislaţia din România, Constituţia României din anul 1991, în urma modificărilor din anul 2003, a introdus un articol nou, intitulat „Dreptul la un mediu sănătos”.

Astfel, noul text constituţional a devenit sediul principal al reglementării constituţionale a acestui drept, şi prevede că „Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător”.

Astfel, actuala reglementare constituţională foloseşte pentru denumirea noului drept fundamental expresia „dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic”, iar legislaţia ordinară, a preluat-o, referindu-se la „dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic” (art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005), „dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos” (art. 6 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din zonele urbane) sau la „dreptul la un mediu de calitate” [art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei). Desigur, în contextul noilor prevederi constituţionale cuprinse în art. 35, denumirea care se impune este cea de „drept la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic”.

Condiţionarea acestui drept de „sănătatea umană” este prezentată deopotrivă în plan naţional şi comunitar. Actul normativ fundamental prevede, de asemenea, chiar înaintea dreptului la un mediu sănătos, respectiv la art. 34, şi dreptul la ocrotirea sănătăţii. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 prevede, la rândul ei, printre modalităţile de implantare a principiilor şi a elementelor strategice şi „înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor” [art. 4 lit. s)], iar în definiţia mediului sunt incluse şi „condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului”. De asemenea, la nivel comunitar, mediul semnifică inclusiv starea de sănătate umană, care este privită ca un element component indispensabil.