Logo

Domenii de expertiză

Drept civil: acordăm asistenţă şi reprezentare în cadrul actiunilor privind drepturi reale (dreptul de proprietate si apararea acestuia prin intermediul actiunii în revendicare, actiuni în granituire, actiuni în uzucapiune, actiuni confesorii, actiuni negatorii); actiuni în angajarea raspunderii civile delictuale ori contractuale; consultanta si redactare de contracte civile; anulari de contracte pe cale amiabila sau prin instanta; actiuni legate de succesiuni etc. De asemenea, suntem unul dintre primele cabinete de avocatură specializate în publicitate imobiliară, sens în care acordăm asistenţă juridică şi reprezentăm clienţii noştri în orice fel de acţiuni legate de modalităţile de înscriere în cartea funciară, inclusiv în cadrul plângerilor împotriva încheierilor de carte funciară.

Drept penal: oferim asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, Parchet – inclusiv structuri specializate: DIICOT, DNA) şi a instanţelor de judecată de orice grad, în principal cu privire la infracţiuni legate de traficul şi consumul de droguri (prevăzute de Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri), infracţiuni informatice (ex.: frauda informatică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos etc.),  precum şi alte tipuri de infracţiuni (ex. infracţiuni privind traficul de persoane, infracţiuni de evaziune fiscală, infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice, malpraxis medical.

Dreptul mediului: acordarea de consultaţii juridice în vederea conformării cu cerinţele de mediu; acordarea de asistenţă cu privire la documentaţia necesară obţinerii actelor de reglementare în domeniul mediului (avize, acorduri, autorizaţii, autorizaţii integrate), sens în care colaborăm cu experţi reputaţi în domeniu, persoane fizice şi juridice autorizate de Ministerul Mediului să realizeze studii de impact şi bilanţuri de mediu, membrii în registrele europene de specialitate; asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în caz de litigii.

Drept comercial: constituiri de societati comerciale (redactare si atestare acte constitutive si statute, formalitati privind înmatricularea societatilor comerciale la Oficiul Registrului Comertului, înfiintari de sucursale si filiale); asistarea clientilor la Adunarea generala a asociatilor; modificari de acte constitutive (cesiuni, schimbare sediu etc.); reprezentare în cadrul procedurii de insolventa, asistenţă/reprezentare în acţiuni privind anularea clauzelor abuzive din cadrul diferitelor contracte încheiate între agenţi economici şi consumatori (contracte de credit bancar, contracte de leasing, contracte de asigurare etc.).

Dreptul familiei: redactari actiuni de divort, atât prin acordul sotilor, cât si prin intermediul procedurii contencioase; asistare clienti în cadrul procesului de divort si de partaj judiciar; redactare tranzactii judiciare etc.

Drept administrativ: asistenta si reprezentare litigii privind functionarii publici; redactare actiuni în anularea actelor autoritatilor publice centrale si locale; asistenţă/reprezentare plângeri împotriva proceselor-verbale de contravenţie (ex.contravenţii rutiere); asistenţă/reprezentare litigii privind constatarea calităţii de colaborator al fostei Securităţi (conform O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii).

Dreptul muncii: oferirea de consultatii privind contractele individuale de munca; asistenta si reprezentare în cadrul instantelor de dreptul muncii, cu privire la litigii salariale, litigii legate de calculul pensiilor, concediere etc.

EnglishRomania