Logo

Onorarii

Onorariile practicate de către Cabinetul individual de avocatura “Victor Marcusohn" se stabilesc de comun acord cu clientul, în raport de dificultatea, amploarea si durata aproximativa a cazului, dar şi de calificările şi experienţa profesională a avocatului care preia respectiva cauză. Onorariile se determina si se prevad în cadrul contractului de asistenta juridica, înainte de începerea activitatii juridice respective.

C.I.A “Victor Marcusohn" practica urmatoarele tipuri de onorarii:
Onorariu fix (forfetar): consta într-o suma fixa stabilita şi achitată la încheierea contractului de asistenta juridica, în functie de serviciile profesionale oferite clientului şi de calificările şi experienţa profesională a avocatului care preia respectiva cauză . Onorariul fix se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.
Onorariu orar: consta într-o suma fixa de unitati monetare stabilite pe ora de lucru, cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale prestate clientului. Onorariul orar se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.
Onorariu de succes: consta într-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat. Se convine cu titlu complementar, pe lânga onorariul fix sau cel orar, în functie de rezultat sau de serviciul furnizat.

În functie de cerintele clientilor, exista posibilitatea combinarii celor trei tipuri de onorarii practicate de Cabinetul Individual de Avocatura “Victor Marcusohn".
Mentionam ca oferim abonamente lunare, la onorarii preferentiale pentru clientii nostri fideli.

EnglishRomania