Cedant arma togae, concedat laurea linguae
Armele sa cedeze togei, laurii elocvenţei !

Cicero
ARTICOLE, INFORMAŢII UTILE

tranzacţia

Tranzacţia este reglementată, atât din punct de vedere substanţial, de Codul civil în Cartea a-V-a, Titlul IX “Despre contracte speciale“, Capitolul XX, art. 2267-2278, cât şi din punct de vedere procedural de Noul Cod de procedură civilă ,în Cartea a-II-a, Titlul I, Capitolul IV, Secţiunea a-3-a referitoare la hotărârile prin care se încuviinţează învoiala părţilor, art. 438-441.

Tranzacţia este contractul prin care părţile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.

Ţine de esenţa contractului de tranzacţie tocmai intenţia părţilor de a preîntâmpina un litigiu iminent, de a stinge ori de a nu continua un litigiu deja început, prin concesii reciproce, care pot consta, după împrejurări, fie în renunţări reciproce la anumite pretenţii deja formulate sau care s-ar putea formula, fie din prestaţii nou făcute sau făgăduite de către o parte, în schimbul unor renunţări făcute de către cealaltă parte.

Contractul de tranzacţie presupune următoarele elemente distincte : existenţa prealabilă a unui drept litigios sau îndoielnic ; intenţia părţilor de a preveni naşterea unui litigiu ori de a pune capăt unui litigiu deja existent, atât în primă instanţă sau în căile de atact, cât şi în faza executării silite; existenţa unor concesii reciproce între părţi, a unor renunţări reciproce la anumite drepturi ori transferul unor drepturi.

Prin urmare, caracterul litigios al dreptului poate fi înlăturat prin recunoaşterea de către o parte a dreptului pretins de cealaltă parte, prin renunţarea la dreptul pretins de cealaltă parte, prin retragerea unei acţiuni în justiţie sau a unei căi de atac ori prin asumarea obligaţiei de a încheia în viitor un act juridic având vreunul din aceste efecte.

Nu în ultimul rând, prin tranzacţie se pot naşte, modifica sau stinge şi raporturi juridice diferite de cele ce fac obiectul litigiului dintre părţi.